Nevladina organizacija Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini zvanično raspisuje konkurs za sedam dopunskih članova i članica Upravnog odbora i novog/u predsjednika/cu organizacije!

Kandidati koji žele da se prijave moraju ispunjavati sljedeće uslove:

  • da su državljani Bosne i Hercegovine;
  • da redovno pohađaju srednju školu na području Bosne i Hercegovine;
  • da nisu aktivisti/kinje neke od političkih partija;
  • da su članovi/ice Lokalnog tima ASuBiH-a u mjestu boravka ili školovanja.
  • da su izmirili sva sredstva namijenjena realizaciji njihovih projekata (isključujući novac doniran od strane ASuBiH-a putem Fonda Socijalnog dana 2021)

U uži krug prolazi 12 kandidata i kandidatkinja koji  će se predstavljati na Godišnjem događaju – 15. Generalnoj skupštini, koja će biti održana u periodu od 28. do 30. oktobra 2022. godine u Sarajevu.

Da biste se prijavili pratite korake na linku stranice:

Asocijacija srednjoškolaca u BiH raspisuje konkurs za 7 dopunskih članova/ica Upravnog odbora i novog/u predsjednika/cu

Konkurs će biti otvoren do 02.10.2022. do 23:59 sati, a rezultati za uži krug biće objavljeni na ASuBiH web stranici www.asubih.ba 10.10.2021. godine.


Biljana Matijević
Novinarstvo smatra avanturističkim sportom sa beznadežnim Servantesovim entuzijazmom. Optimista.