Ni nakon devet godina od donošenja Zakona o mladima FBiH ne postoji volja da se ovaj zakon dosljedno implementira, a strategije i dalje čekaju na usvajanje. Sa Nedim Alibegovic, projektnim koordinatorom Vijeće mladih Federacije BiH smo razgovarali o ulozi Vijeća mladih kao mehanizmu za poboljšanje položaja ove ranjive kategorije.