U novom izdanju emisije Festofonija ćemo poslušati prilog kolegice Danke Zakić o Meraki Mural festu u Bijeljini, a Za BHR1 je govorio direktor sarajevskog Jazzfest-a Edin Zubčević s kojim je naš kolega Samir Čulić obavio razgovor.


Zlatko Karahodžić
Zlatko Karahodžić, saradnik u redakciji OP-a, do sada uređivao rubrike putOpis, Nauka bez bauka, Opuštanje. Autor je emisije Festofonija, te reportaža sa koncerata, a povremeno uređuje i vodi Slobodni Poligon. Diplomirani producent, muzičar, autor, novinar.