Festival mira je jedinstvena inicijativa Centra za postkonfliktna istraživanja, koji je i ove godine okupio mlade iz različitih dijelova iz BiH, s ciljem osnaživanja aktivnog angažmana i sudjelovanja mladih i lokalnih zajednica u procesu izgradnje mira u BiH. Četvorodnevna manifestacija tek što je završena, a novinar OP BHR1 Hamza Hadžić razgovarao je sa predsjednicom i osnivačicom Centra za postkonfliktna istraživanja Velmom Šarić. 


Hamza Hadžić