UG ,,Nova generacija” iz Banjaluke u naredna 3 mjeseca će sprovoditi inovativni program zaštite i prevencije nasilja na internetu, za roditelje i djecu od 14 i 15 godina. Program nosi naziv ,,Fejsgrup” i sastavljen je od 13 tematskih radionica koje obraduju oblasti emocionalne inteligencije, nenasilne komunikacije i nasilja na internetu.

Fejsgrup radionice predstavljaju skup preventivno edukativnih radionica namjenjenih za rad sa adolescentima i mladim osobama tokom školovanja.  Razvojem tehnologije i sistema komunikacije, mladi su sve više izloženi negativnim uticajima interneta i trendova društvenih mreža a sve to ima veliki uticaj na njihov emocionalni razvoj. O ovom projektu razgovarali smo sa direktorom Udruženja “Nova generacija” Sašom Risojevićem.

“Radi se o tome da mi kako vodimo Dnevni centar za djecu u riziku, naišli smo na probleme da djeca ne žele da pričaju o emocijama, da im je to postalo dosadno. Njima su najbitnije igrice, društvene mreže, dešavanja na Facebook-u, Instagramu i slično. Onda smo mi došli na ideju kako da tu popularnost društvenih mreža iskoristimo u našu korist. To smo uradili tako što smo pojmove sa društvenih mreža, odnosno, pojmove iz psihologije maskirali sa pojmovima sa društvenih mreža. Tako da ćemo umjesto o emocijama, sa djecom pričati o emotikonima, stikerima koje najčešće koriste u komunikaciji. Umjesto da pričamo o tome kako doživljavaju sebe, šta misle o svom selfu, što je njima prilično i teško da razumiju, mi ćemo pričati o selfijima.”

Svi znamo koliko su internet i društvene mreže postale važan dio života djece i odraslih. Ove radionice upravo tu važnost koriste kako bi motivisale djecu da stiču vještine emocionalne inteligencije, nenasilne i asertivne komunikacije, ali i da osnaže svoje kapacitete da prepoznaju i adekvatno reaguju na nasilje, bilo na ulici ili na internetu.

“Čitav ovaj program se bazira na jednoj paraleli, tj da mi ustvari na internet i društvene mreže gledamo kao na jedno naselje. Nekada su roditelji sa balkona gledali šta djeca rade ali danas to nije slučaj kod društvenih mreža. Međutim, dešavanja su slična i u naselju i na društvenim mrežama. I jedni i drugi pobuđuju jednake emocije, jednake neprijatne emocije a to su tuga, ljutnja, osjećaj nezadovoljstva, doživljaj odbačenosti od strane grupe. Možda roditeljima smješno zvuči kada se dijete rasplače što ga je neko izbacio iz Viber grupe, međutim to je jednako kao kada bi neko izbacio roditelje sa neke utakmice koju su kao djeca igrali u naselju ili nešto slično tome. Bitno je da i djeca i roditelji prepoznaju da postoji jednaka dinamika dešavanja i u cyber i realnom prostoru, da pobuđuje jednake emocije. Jako je bitno da djeca budu slobodna da komuniciraju sa svojim roditeljima, da roditelji prepoznaju da dijete trpi patnju i da reaguje na adekvatan način. Uvijek se na početku može razgovarati sa roditeljima drugog djeteta jer i sama djeca koja vrše nasilje na internetu, nisu svjesna kakave posljedice izazivaju kod druge djece. Iz prostog razloga jer se oni nalaze ispred ekrana i nemaju taj oči u oči momenat, doživljaj i ne mogu da razviju empatiju prema drugom djetetu, jer ako ja napišem nešto ružno o nekome, taj neko ko to čita, ja ne mogu da vidim njegovu reakciju i kako se on osjeća, a ta reakcija bi kod mene eventualno pobudila osjećaj empatije i saosjećanja pa bi se onda mogao da izvinim.”

Fejsgrup radionice su besplatne a održavaće se u  Banjaluci i Čelincu. Svi zainteresovani mogu se prijaviti putem e-maila: info@novageneracija.org