Fondacija za unapređenje obrazovanja i kulture “Izvor nade“, od 17. do 19.12.2021. godine, u Sarajevu organizuje edukaciju o preduzetništvu pod nazivom „UM, NA UM, NAUMITI“. Događaj je namijenjen za mlade starosti 15 do 25 godina, sa područja opštine Ilidža i Grada Sarajeva.

✅ Edukacija će ponuditi raznovrstan set radionica, koje će učesnike osposobiti da koriste praktične alate i vještine u njihovom svakodnevnom životnom putovanju.

✅ Cilj projekta je osposobiti mlade potrebnim znanjima i vještinama; od razvoja ideja, marketinga, prezentacijskih i prodajnih vještina, do sticanja osnovnih znanja o liderstvu, kao i pisanju biznis plana.

✅ Svrha projekta je da upozna učesnike šta je tim, rad u timu i liderstvo, te da ih animira da rade na izgradnji osobina dobrog timskog igrača i uspješnog lidera.

🎯 Mladi ljudi tokom svog odrastanja često nailaze na suočavanje s realnim poteškoćama iz svakodnevnog života. Njihov zadatak koji se postavlja od strane društva najčešće se odnosi na to da pronađu svoje pozitivne načine prevazilaženja svakodnevnih problema i da pri tome odrastu u društveno korisne pojedince.

🚀 Lični rast i razvoj je tema koja podrazumijeva jačanje i osvještavanje kapaciteta i potencijala ličnosti, istraživanje sebe i vlastitih načina postojanja s ciljem unapređenja i poboljšanja kvaliteta življenja. Ova edukacija je upravo i  dizajnirana za mlade ljude koji žele unaprijediti svoje vještine kako bi uspješno gradili svoju karijeru, te poboljšali svoje životne vještine

Prijaviti se možete popunjavanjem forme koja se nalazi na OVOM LINKU.

❗ Rok za prijave: utorak, 14. 12. 2021. godine do 23:59.

❗ Svi aplikanti će biti obavješteni e-mailom o rezultatima, u srijedu 15.12.2021.

Za sva dodatna pitanja mail: info@izvornade.com.


Biljana Matijević
Novinarstvo smatra avanturističkim sportom sa beznadežnim Servantesovim entuzijazmom. Optimista.