Zašto se sve više mladih žena odlučuje baviti informaciono-komunikacionim tehnologijama? Kakav je njihov položaj u odnosu na muške kolege? Kako izgleda “IT Girls”, projekat UN agencija s ciljem ohrabrivanja mladih žena da se bave informaciono-komunikacionim tehnologijama? Koje su to IT kompanije u BiH koje će prve implementirati sedam UN principa osnaživanja žena na radnom mjestu? Kakve su perspektive IT sektora u BiH?

Za Dileme govore: Jasna Pleho, doktorica nauka iz oblasti primjene vještačke inteligencije; Amra Dautbegović, magistrica elektrotehnike; Adela Mehić Džanić, voditeljica CSP odjela kompanije Mavoco iz Beča i potpredsjednica Mreže žena liderki Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beču; Zerina Mandžo, IT Girls.