Šta su tu nevladine organizacije i koja je njihova uloga? Koliko NVO sektor poboljšava kvalitet života u BiH? Koliko su aktivnosti nevladinih organizacija diktirane voljom donatora? Da li njihovo postojanje tupi oštricu subverzivnog djelovanja?