Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović i predstavnici resornog odjeljenja Gradske uprave, organizovali su novogodišnji prijem za dekane fakulteta i rektore univerziteta sa područja Grada Bijeljina i ovom prilikom izložili probleme s kojima se fakulteti susreću, a na čije rješavanje može uticati Gradska uprava.

Pripremila Danka zakić, novinarka OP-a.

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović, zajedno sa saradnicima, organizovao je tradicionalni novogodišnji prijem za predstavnike fakulteta i univerziteta iz Bijeljine. Ovom prilikom, predstavnici svih visokoškolskih ustanova sa područja Grada Bijeljina, iznijeli su probleme sa kojima se svakodnevno susreću, a gdje bi im pomoć Gradske uprave mnogo značila. Gradonačelnik Petrović kaže da su na ovaj način nastavili dobru saradnju sa visokoškolskim ustanovama, ali i pružili im još jednom podršku zbog nezavidnog rada u vrijeme pandemije virusa korona. Nakon ovog prijema, u planu je organizovanje posebnog zajedničkog sastanka naredne sedmice, gdje će problemi u obrazovanju biti detaljnije iznijeti, a potencijalna rješenja zajednički razmatrana, ističe gradonačelnik Petrović.

Nastavljamo tradicionalnu priču utemeljenu na novogodišnjim prijemima. Ovdje su predstavnici visokoškolskih ustanova na području Grada Bijeljina. Nastavljamo sve ono što je bilo dobro u prethodnom periodu u ovim izazovnim vremenima – vrijeme pandemije korona virusa. Organizovaćemo ponovo sastanak i iznijeti problematiku koja se tiče problema visokoškolskog obrazovanja. Pitao sam naše uvažene dekane i profesore koji su modaliteti nastave koji će biti upotrijebljeni u drugom semestru i sve ono što, u smislu podrške Gradske uprave, može okvirno uraditi i izraziti srdačnost i podršku prema visokoškolskim ustanovama. Gradska uprava će imati na raspolaganju takav vid pomoći. Naravno, ovo je ujedno i prilika da porazgovaramo. Pored problematike u održavanju nastave, treba da istaknemo da je Gradska uprava u prethodnom periodu radila dosta na podizanju stepena kvaliteta u visokom školstvu a i dalje ima imperativ da saradnju drži na jednom takvom stepenu razvoja i da je unapređujemo.

Prorektor za nastavu Univerziteta „Sinergija“ u Bijeljini, profesor Milenko Stanić zadovoljan je dosadašnjom saradnjom sa Gradskom upravom, ali ističe i problem dosadašnjeg nedovoljnog sastajanja predstavnika Gradske uprave sa predstavnicima visokoškolskih ustanova i samim tim malom mogućnošću zajedničkog rješavanja postojećih problema. Kao jedan od prijedloga navodi da rasprave ili naučni skupovi o aktuelnim temama, u kojima učestvuju i predstavnici Grada, budu organizovane upravo na bijeljinskim fakultetima, s obzirom na to da Bijeljina posjeduje širok dijapazon fakulteta i odjeljenja univerziteta.

Nastavak dobre prakse iz prethodnog perioda da se godišnje okupljamo u Gradu Bijeljina i razgovaramo o problemima u protekloj godini i da dajemo prijedloge za poboljšanje saradnje. Mogu da kažem da se obično, kada je u pitanju Grad i saradnja sa univerzitetima, završavala na samo jednom godišnjem okupljanju. Bilo je pojedinačnih inicijativa i mi ćemo dati prijedloge da se saradnja poboljša. Visokoškolske institucije imaju društvenu odgovornost da daju svoj doprinos razvoju lokalne zajednice i to u smislu da mnogi akti koji prolaze raspravu u nacrtu mogu da budu razmotreni u našim univerzitetima. Zašto o Nacrtu budžeta da se ne raspravlja na nekom od naših ekonomskih fakulteta, zašto o zdravstvenoj politici da se ne raspravlja na našem Univerzitetu Bijeljina, zašto o poreskim politikama da se ne raspravlja na poreskoj akademiji Slobomir univerziteta, zašto o upisnim politikama da se ne raspravlja na našem Pedagoškom fakultetu?”

Stanić kaže da postoji prostor za dalje poboljšanje već dobre saradnje Grada i visokoškolskih ustanova. Ono što je ohrabrujuće je dosadašnja dobra saradnja Univerziteta „Sinergija“ sa gradskom Turističkom organizacijom, kao i sa Gradskom upravom u smislu obavljanja prakse studenata ovog Univerziteta u njenim odjeljenjima.

Dakle, ima prostora za poboljšanje saradnje u dijelu izrade strategija i politika, kada je u pitanju Grad. Što se tiče pojedinačne saradnje, imali smo dosta inicijativa. Posebno ističem dobru saradnju sa Turističkom organizacijom Grada Bijeljina u organizaciji sajmova. Imali smo pojedinačno učešće na naučnim skupovima predstavnika Gradske uprave, a takođe je dosta bilo i pomoći pri rješavanju studentske prakse naših studenata u različitim institucijama Grada Bijeljine.