U Kamernom teatru 55 održana je premijera predstave ”Da sam ptica”, mlade rediteljice Arije Rizvić. U središtu ove dokumentarno-fiktivne priče je mladi bračni par koji sa svojom kćerkom devedesetih godina bježi iz okupiranog Sarajeva.

Dramaturginja Nikolina Bogdanović kreirala je tekst koji se temelji na ličnim iskustvima bosanskih izbjeglica prikupljenih kroz intervjue, a proširen je i obogaćen iskustvima autorskog tima čije su vlastite životne priče tijesno povezane s temom i motivima predstave. O detaljina priče govori glumac Tarik Filipović.

“Počeli smo izvlačiti iz dubine duše sve stvari da bismo sklapali u suvisao mozaik, jednu priču o jednom paru, nacionalno neodređenom, tako smo bar željeli jedan pravi sarajevski fakultetski obrazovani par, kojem se život rasplinuo, kao i mnogi životi sa prvim barikadama, koje su krenule u ovom olimpijskom gradu”.

Skoro svaka porodica na Balkanu može se povezati sa izbjeglištvom ili već godinama aktuelnom ekonomski motiviranom emigracijom. Zato se može slobodno reći da je ovo predstava širokog dosega, u kojoj se tematiziraju dvije ljubavi, onoj između ljubavnog para koja se pod utjecajem okolnosti i vremena mijenja, te ljubavi čovjeka prema njegovom zavičaju. Poveznicu između ove dvije ljubavi ističe i glumica Daria Lorenci-Flatz.

“Mislim da i kod izbjeglištva i uopće kod mijenjanja sredina na jedan takav dramatičan način to pitanje jedno identitetsko i adaptivno, koje vas prati cijeli život, zapravo vas određuje jako”.

Predstava ovako ozbiljnu temu i njenu težinu iznosi u jedinstvenom narativu tipičnog bosanskog humora koji i u teškim životnim situacijama prepoznaje priliku za smijeh. Bosanskohercegovačko društvo je naviklo svoju tragediju i loše trenutke pretvarati u humor koji pomaže da se preživi. Posebno je značajno kad ovakva djela dolaze od mladih.