Iz sadržaja novog izdanja izdvajamo priču o Jahorina Film Festivalu koju je pripremila Jovana Sando. Predstavit ćemo aktivnosti udruženja iz Bijeljine UREM”Siguran korak”. Kolega Azur Delić ispratio je Lukavački sajam turizma LIST i tamo snimio Miss Federacije BiH Azru Ahmetović. Pripremili smo i standradnu rubriku DRAGA MAMA, koja je došla do 208. izdanja, podnaziva Zajednički Facebook profil.