Uslovno bajramski, tematski uobičajen, djelimično komercijalniji, sa novitetima kao sto su Mathew Dear (God &Love), Furney (Reporage), Human Nature (Around The World), vremešni Seasick Steve i Berlings Saga sa svojim Cool bluesom, odnosno experimentalnim instrumentalom. Kraj upotpunjuje skakutajući disco extend Rheninzanda kao pretponoćna razbibriga.