Bulgarian Goddes iz stokholmske izolacije, do London Elekricitiya i Češlja, uz brazilsku folktronicu Amon Tobina i projekt Figureroa. Beck i NASA Hyperspace putovanje kosmosom i otresanje nelagode u kući sa Chk,Chk,Chk. i Walk off. Prisjećanje uz Jamesa Browna i Savoy Brown… Personalizirani Češalj za roditelje i zrelu omladinu….