Sviraju: Haler, Real Attitude, High&Dry’s, The Red Step, Mito Matija & Bjelokošuljaši, Dosh lee & Edi Maružin, Kavasutra, Franci Blaškovićm Radost & Mario Kovač, Crni Dani Cerna.. Sakrivena pjesma: Mario Marzidovšek.


Dragan Vuković
Dugogodišnji autor emisije Anatomija zvuka. Voli bicikle, pizze i životinje.