Sedmi Tuzla Brain Week, koji je održan prethodne sedmice u Tuzli, izazvao je veliku pažnju studenata. Naime, ovaj projekat realiziran je u okviru ”sedmice mozga,” a cilj organizatora bio je upoznati javnost sa spoznajama iz neuroznanosti. Tuzla Brain Week ove godine poprimio je i formu internacionalnog kongresa (bio)medicine, ali je i postao jedini bodovani studentski kongres.

Probuditi kreativnost kod mladih istraživača, edukovati javnost o neuroznanosti  – samo su neki od ispunjenih ciljeva ovogodišnjeg Tuzla Brain Week-a. Studentsko vijeće Medicinskog fakulteta u Tuzli tako je i ove godine uspješno organizovalo jednu ovako značajnu konferenciju u okviru Globalne sedmice mozga. Osnovni dio programa Tuzla Brain Week-a bile su stručne radionice koje su omogućile studentima uvid u nova znanja, kaže za OP BHRT-a Edina Sejdin, koordinatorica Tuzla Brain Week-a.

”Ono što je novo od ove godine jeste da je TBW dosegao novu formu, internacionalnog kongresa studenata biomedicine. Fokus je bio na naučno-istraživačkim radovima za studente, kao i različitim stručnim radionicama, na kojima se unapređuju kliničke vještine, što će studentima znatno doprinijeti u radu. Naravno, mi smo zadržali i osnovni cilj, a to je promocija neuroznanosti”

Tako su, osim stručnih, održane i radionice na kojima su mogli učestvovati svi građani. Posebna vrijednost Tuzla Brain Weeka ogleda se u činjenici da je realiziran u saradnji sa velikim brojem klinika Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. No, najznačajnija stvar za Tuzla Brain Week je da je to jedini bodovani studentski kongres. Naime, Ljekarska komora Tuzlanskog kantona dala je svoju podršku, te je po završetku kongresa bodovala certifikate aktivnih učesnika sa deset bodova, a pasivnih sa pet.

”Radionice su obuhvatale neurologiju, psihijatriju i neurohirurgiju. Dobili smo radove i iz tih polja. Govorili smo o patologiji mozga sa različitih aspekata, što je multidisciplinaran pristup oboljenjima mozga”

A zbog kvaliteta same organizacije i vrijednosti projekta, podršku Tuzla Brain Week-u dala je i Svjetska zdravstvena organizacija. Ovaj projekat, osim što je prepoznat od jedne tako značajne organizacije, prepoznat je i u samoj Tuzli. Podršku je dala i Nermina Hadžigrahić, rektorica Univerziteta u Tuzli.

”Naši vrijedni studenti svake godine nadmaše sebe u organizaciji. Uvijek to bude izuzetno profesionalno. Ponosni smo zaista na njih. Činjenica je da oni ostaju nakon nas, a ja sam sigurna da će biti i bolji od nas”

Nervni sistem je jedan od najsloženijih sistema ljudskog tijela. Rad na promociji neuroznanosti, sprečavanju neuroloških poremećaja i mentalnog zdravlja, poručuju organizatori, izuzetno je važan zadatak koji studenti Medicinskog fakulteta u Tuzli uspješno ostvaruju svake godine.