Ovosedmično izdanje Infopola donosi vam priču o sedmoj Konferenciji omladinskog rada RS, predstavljamo projekat Nekropola.ba i pub kviz Edoteka. Govorimo sa živim knjigama ali i o životu mlade osobe sa invaliditetom čiji je aktivizam prepoznat na lokalnom i međunarodnom nivou.


For best gaming related news, visit our partner GameWizMag.