У првом децембарском и предзадњем овогодишњем издању емисије Осцилатор дарови као и увијек из посебног креденца. За помне слушаоце емисије ту су позната имена која јамче каквоћу ужитка: Antares Mates, Jazz-o-Tech Multi Kulti, Inigo Vontier, Thomass Jackson, Golden Bug i Jamie Paton.


For best gaming related news, visit our partner GameWizMag.