Prvo septembarsko izdanje emisije Like&Share obilježile su priče o mladima. Prenijeli smo iskustva bh. studentice Univerziteta u Tübingenu, Njemačkoj. Sa nama ste mogli zaploviti u Izgubljeni svijet Bosane i digitalnog stripa. Predstavili smo portal E-volucija.com, kao i Udruženje “Roza”  iz Zrenjanina.


For best gaming related news, visit our partner GameWizMag.