Fondacija Friedrich Ebert organizirala je Progresivni forum o izazovima u reformama Kantona Sarajevo, gdje su građani na panelima imali mogućnost postavljati pitanja i razgovarati sa panelistima – aktivnim političkim akterima te predstavnicima javnih ustanova i preduzeća. Najveći interes javnosti privukao je panel o reformama u obrazovanju.

Građani i građanke Sarajeva imali su priliku da učestvuju u Progresivnom forumu o izazovima u reformama Kantona Sarajevo kojeg je organizirala Fondacija Friedrich Ebert. Progresivni forum je panel rasprava koji je okupio predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti Kantona Sarajevo, predstavnike i predstavnice javnih preduzeća i institucija te predstavnike i predstavnice nevladinih organizacija. Nermin Kujović, naučni saradnik Fondacije Friedrich Ebert rekao nam je nešto više o samom cilju ovog foruma:

Ono što je nama važno, i što je bio cilj ovog progresivnog foruma jeste da građanima omogućimo u direktnom kontaktu sa Vladom KS, predstavnicima javnih preduzeća, javnih institucija da izraze svoje zabrinutosti, svoje probleme, svoje kritike, svoje pohvale na račun Kantonalne vlade i svih institucija koje tu rade sve sa ciljem poboljšanja života i svakodnevnice građana u KS.

Najveću pažnju građana izazvao je panel o reformama u obrazovanju KS, a na njihova pitanja odgovarali su glavni i odgovorni akteri Vlade KS upravo iz oblasti obrazovanja. Zastupnik u Skupštini KS i član Komisije za obrazovanje skupštine Vedran Jakupović ističe neke od glavnih problema s kojima se obrazovanje suočava:

Puno izazova koje obrazovanje u KS ima, generalno BiH, na koje nailazi od reforme osnovnog i srednjeg obrazovanja, pokušaja unošenja dualnog obrazovanja, zatim rješavanja problema u predškolskim i ranim obrazovanjem, zatim još uvijek neriješenim, mada djelimično riješenim problemima sa inkluzijom sa učenicima sa poteškoćama u razvoju i naravno problemi u oblasti visokog obrazovanja koji su evidentni i koji su možda čak i najviše u fokusu javnosti.

Posljednjih dana mnogo polemike se vodi o Univerzitetu u Sarajevu i problemima s kojima se visoko obrazovanje suočava. Rektor Univerziteta u Sarajevu, Rifat Škrijelj za naš program navodi neke od  ključnih izazova za opstanak, ali i razvoj Univerziteta:

Glavni izazovi u reformi obrazovanja u KS jesu pravna integracija Univerziteta u Sarajevu koja se privodi kraju i transformacija najstarijeg i najvećeg univerziteta u BiH, iz jednog, 70 godina oblikovanog stvarnog stanja, u jedno buduće stvarno stanje potpuno drugačijeg. Sa statusa 30 pravnih lica u status jednog pravnog lica. Drugi izazov koji je sada u tim reformskim procesima prisutan jeste inoviranje nastavnih planova i programa i njihovo usklađivanje sa tržištom rada. I treća reforma koja mora da se desi što je moguće prije, a to je uvođenje više studijskih programa na engleskom jeziku radi jačanja internacionalizacije Univerziteta i privlačenja većeg broja stranih studenata, jer imamo sve manje domaćih studenata.

O važnosti ovog panela govorio je i profesor doktor Damir Marjanović, ujedno i zastupnik u Skupštini KS, koji tvrdi da je najbitnije pitanje reforma obrazovanja te da su itekako spremni odgovoriti na pitanja koja se postavljaju već 20 godina:

Reforma obrazovanja je budućnost jedne države, bez reforme obrazovanja nema ove države ni ovog društva.

Učesnici foruma imali su priliku da u nekoliko sati iznesu svoje kritike, ali i pohvale za rad vladajućih aktera, javnih preduzeća i institucija. Jasmin Hasić, jedan od učesnika na panelu za obrazovanje istakao je mane i prednosti ovog skupa:

Najveća šteta ili mana ovog skupa je što je ministrica koja je najavila dolazak, nije bila. To smo svi konstatirali, to je nešto što dijelimo kao zajedničko mišljenje, ali mislim da je generalno ekipa, odnosno panelisti koji su bili prisutni tu, da su bili adekvatni sagovornici. Ono što će ostati kao problem jeste možda taj organizacijski aspekt, gdje mnogo ljudi dođe sa nekim ličnim pitanjima i žele da dobiju odgovore odmah, pa nisu dobili odgovore pa su ovaj forum pretvorili u javni forum za sramoćenje i traženje odgovora pod javnim pritiskom, što, ja mislim, nije bio osnovni cilj ovog okupljanja. Tako da bih volio možda da i prije samih panela publiku malo edukujemo da iako je zgodna prilika da iznesu neke lične stavove i probleme, da se ipak drže nečega što bi još neke ljude u prostoriji moglo interesovati, a ne samo da se drže svojih tema.

Ipak, naučni saradnik Fondacije Friedrich Ebert Nermin Kujović iskazuje zadovoljstvo otvorenošću Vlade da ministri i ministrice te predstavnici javnih preduzeća budu i razgovaraju  sa građanima o problemima i rješenjima:

Čuli smo jako puno kritike na račun i Vlade i jako puno pohvala. Mislim da svi oni koji nikada nisu uspjeli da na neki način budu slušani od strane nosioca vlasti danas su imali tu priliku i mislim da će ovo na neki način, ako ništa podići svijest o određenim problemima i u krugovima Vlade.

Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini djeluje od 1994. godine. Zalaže se za dijalog između osoba koje nose političku odgovornost i civilnog društva te promoviraju demokratiju u segmentu socijalne pravde. U narednom periodu nastavit će sa radom progresivnog foruma sa elementima unutar društva, koje imaju progresivne ideje. S tim u vezi, razmotrit će situacije prije i nakon izbora i time predvidjeti koje su snage koje mogu dalje da vode društvo u progresivnom forumu.