Филолошки факултет основан је 2009. године, а настао је издвајањем филолошких студијских програма из окриља Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци. Сталним унапређивањем наставног и научног рада, као и организацијом на највишем научном и академском нивоу, Факултет штити и проучава националне језичке, књижевне и културне вриједности. Осим тога, студијама најзначајнијих свјетских језика, књижевности и култура Факултет научно и образовно учествује у најширем међународном контексту. Филологија на Универзитету у Бањој Луци има значајне и видљиве резултате. Они се, прије свега, огледају у успостављању наставно-научног процеса на све три циклуса студија (основне, мастер и докторске студије), стварању квалитетног амбијента и предуслова за научноистраживачки рад (библиотека, научне публикације и базе, научне конференције), као и у остваривању међународне и међууниверзитетске сарадње. Најзначајнији резултат наставно-научног рада на Филолошком факултету представљају генерације студената српског, енглеског, њемачког, италијанског, француског и руског језика и књижевности. Резултати су видљиви и у бројним научним конференцијама које се редовно одржавају на Факултету, у самосталној и разгранатој издавачкој дјелатности, као и у сарадњи са бројним европским универзитетима.

Алумнисти Филолошког факултета по свом излазном образовном профилу првенствено су професори српског, енглеског, њемачког, италијанског, француског и руског језика и књижевности, али је спектар њихових занимања изузетно широк.


Biljana Matijević
Novinarstvo smatra avanturističkim sportom sa beznadežnim Servantesovim entuzijazmom. Optimista.