O životnom stilu mladih i mogućnostima za prosperitet u Mrkonjić Gradu, Inda Čaušević razgovarala je sa Minjom Čulićem.

Mrkonjić Grad nalazi se u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. Ovaj grad nastanjuje 18 200 stanovnika. Iz ovog grada na studij Međunarodnih odnosa i diplomatije na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu prije nekoliko godina je došao Minja Čulić.

U Mrkonjić Gradu postoji Srednjoškolski centar u kojem postoje tri osnovna usmjerenja: Gimnazija, Ekonomska škola i Mašinska škola sa zanatima. Najviše mladih ljudi iz ovog grada na studije odlazi u Banja Luku, a veliki broj njih odlazi u Novi Sad ili negdje dalje u inostranstvo,

kaže Minja.

Studenti Međunarodnih odnosa i diplomatije su razgovarali sa ministrom vanjskih poslova s kim su dogovorili da nijedna druga branša ne može vršiti poslove iz oblasti međunarodnih odnosa.

Što se tiče zaposlenja u Mrkonjić Gradu, mogućnosti postoje ali su izuzetno limitirane. Ipak vjerujem da se napornim radom može postići sve što smo zacrtali.

Minja kaže da u njegovom gradu postoje nevladine i omladinske organizacije čija uloga je jako značajna u organizovanju kulturnog života u Mrkonjić Gradu. Ovaj grad posjeduje i pozorišnu i kino-salu, ali i uspješne sportske klubove.

Ovaj grad treba posjetiti prije svega zbog njegove duge tradicije. Također, imamo jedno od najljepših jezera u BiH, jezero Balkana.

Minja je jedan od četiri autora knjige “Heroji iz sjenke”. Ostali autori su: Selma Ćatibušić, Haris Osmanović i Emir Zukić. Oni su pravili intervjue sa mladih herojima koji se u društvu ističu svojim angažmanom i aktivizmom.

Ova knjiga nastala je u sklopu projekta koji je podržala nevladina organizacija Humanity in action. Nastala je kao rezultat desetomjesečnog programa a po uzoru na knjigu Svetlane Broz “Dobri ljudi u vremenu zla”.