Žene Romkinje su i dalje na margini društva! Najčešće nemaju nikakva primanja, niti zdravstveno osiguranje. Na probleme sa kojima se suočavaju ukazuju članovi i članice Udruženja žena Romkinja ”Bolja budućnost”. Ovo Udruženje u prethodnom periodu provelo je i istraživanje koje je po najbolje i pokazalo trenutno stanje u kojem se nalazi najbrojnija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini.

Više od 70% žena Romkinja smatra da su im osnovna ljudska prava ugrožena samo zbog toga što su žene i što su Romkinje. Još poraznije je da 37% Romkinja nema niti osnovno obrazovanje, dok 75% njih nema nikakvih primanja – pokazalo je opsežno istraživanje koje je provelo Udruženje žena Romkinja ”Bolja budućnost”. Kažu, svakodnevno se susreću sa različitim oblicima diskriminacije, a najviše ih bole ukorijenjeni stereotipi. S druge strane visok stupanj nepismenosti daje loš znak da se stanje neće promijeniti. Problem je i, objašnjava Indira Bajramović, predsjednica Udruženja, što brojne maloljetnice Romkinje stupaju u brakove.

”Ako na hiljadu žena vidite ovako poražavajuće podatke, onda možete misliti kakva je situacija sa Romkinjama u BiH. Ono što naglašavam, mislim da generalno položaj žena u BiH nije na zavidnom nivou, možete misliti kad je neko pored toga što je u nepovoljnom položaju, pa još ima predrasude i diskriminaciju upleteno u sve to, onda je to još teži položaj”

Romi su tako u skoro svim društvenim oblastima diskriminisani, poručuje naša sagovornica. A stereotipe i diskriminaciju doživjela je i Naza Jusić.

”Većina nas žena Romkinja nema zdravstveno osiguranje. Puno žena je obolilo, a i ne znaju. Gdje god idemo doktoru, kao da nismo ni došli, nepismeni i ne znamo svoja prava, ostavljeni sami sebi”.

No, da ne bi bili ostavljeni sami sebi zalaže se baš ovo Udruženje. Ipak, potreban je i veći angažman i otvorenost žena Romkinja prema pozitivnim koracima koje promoviše Udruženje, kaže predsjednica te dodaje da su stereotipi nažalost ukorijenjeni, a moguće ih je otkloniti obostranim istupanjem iz svoje zone komfora.


”Sa zdravstvenim osiguranjem je jako teško, negdje oko 70 posto žena nije u sistemu zdravstvene zaštite iz ko zna kojih razloga, neke nemaju lične dokumente, neke nemaju informacije, neke su zakasnile na onaj rok koji je postavljen na birou za zapošljavanje, neke ne ispunjavaju da budu korisnice Centra za socijalni rad, to su sve način na koji bi se mogli ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu”

Iako nailaze na diskriminaciju i stereotipe ovakvi podaci ukazuju i na manjak inicijative koja je nužna za veće promjene, smatraju naše sagovornice. Provedeno istraživanje otkrilo je i još jednu šokantnu činjenicu – 45% Romkinja trpi nasilje, dok 25% živi u izuzetno lošim uslovima. Ukazujući na podatke istraživanja Udruženje je htjelo još jednom osvijestiti društvo o izuzetno lošem statusu žena Romkinja u Bosni i Hercegovini. Romkinje su poručile da neće stati, a da od nadležnih i građana drugih nacionalnosti traže više razumijevanja – prije svega žele da se poštuju temeljna ljudska prava kako bi se u potpunosti iskorijenila diskriminacija prema bilo kome!