Univerzitet u Sarajevu organizira zajednički program na temu «Komparativno javno zdravstvo» sa jednim od najboljih univerziteta na svijetu

Ljetna škola „Komparativno javno zdravstvo – Srbija i Bosna i Hercegovina“ rezultat je saradnje Univerziteta Northwestern, Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Sarajevu, koja je počela 2016. godine, a od 2019. godine se izvodi kao jedan od programa Centra za interdisciplinarne studije. Ovaj program rezultat je projekta fokusirane saradnje Univerziteta u Sarajevu sa vodećim visokoškolskim institucijama u regiji i svijetu u cilju jačanja strateški važne aktivnosti „internacionalizacije kod kuće“, odnosno provođenja međunarodnog projekta u svrhu unapređivanja kvalitete nastave, istraživanja i vidljivosti UNSA kao odabranog partnera kod uglednih svjetskih univerziteta. UNSA kroz Centar za interdisciplinarne studije razvija visoko kvalitetne, međunarodne programe, interdisciplinarnog i multidisciplinarnog karaktera, što je svjetski trend u visokom obrazovanju.
U okviru ovog programa studenti iz SAD-a sa Northwestern Univerziteta borave u Sarajevu od 22. 7. do 19. 8. 2019. godine, gdje slušaju nastavu uz učešće predavača sa Medicinskog fakulteta, Fakulteta zdravstvenih studija, Filozofskog fakulteta i iz JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo. Program uključuje terenske aktivnosti i kulturne ekskurzije, pomoću kojih američki studenti uče o kulturama, jezicima i društvima u regiji, lokalnim sistemima javnog zdravstva i drugim temama.
Program je sastavni dio ponude međunarodnih studijskih kolegija studentima Northwestern Univerziteta, koji svojim kvalitetom zauzima 18. mjesto u Americi a visoko je pozicioniran i na međunarodnim akademskim rang-listama – npr. na tzv. „Šangajskoj listi“ je 25. u svijetu. U okviru ovog programa, koji u Beogradu i Sarajevu traje po mjesec dana, američki studenti imaju priliku upoznati se sa sistemima i politikama javnog zdravstva u zemljama bivše Jugoslavije, kao i specifičnim izazovima iz ove oblasti.