CARE International Balkan kroz svoj program Inicijativa mladića (YMI) pridružio  se kampanji “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”, godišnjoj međunarodnoj kampanji koja počinje 25. novembra i traje do 10. decembra. CARE Balkan je u saradnji sa svojim partnerima iz regiona pokrenuo različite kampanje i aktivnosti koje pozivaju na prevenciju i eliminaciju nasilja nad ženama i devojčicama i poštovanje ljudskih prava. Kampanja će se provoditi u više od 10 gradova u regionu, a započela je uličnom akcijom u Mostaru.

Problem nasilja nad ženama je globalni problem koji tišti i bosanskohercegovačko društvo. Poražavajući su podaci da svaka peta odrasla žena, tokom svog života, bar jednom bude žrtva fizičkog nasilja, dok svaka deseta žena bude žrtva seksualnog nasilja.U sklopu kampanje “16 dana aktivizma”, ulična akcija rezultirala je snažnom ali i tužnom porukom kako je istakao Salko Sakoč, asistent na projektu: Promovisanje zdravijih životnih stilova i smanjenje interpersonalnog nasilja među mladima u BiH osporavanjem rodnih stereotipa.

“Akciju smo implementirali u sklopu programa incijative mladića kao i sve naredne aktivnosti koje smo pripremali za ovu globalnu kampanju tj 16 dan aktivizma u borbi  protiv nasilja nad ženama koja traje do 10. decembra. Ovu akciju su osmislili članobu Budi muško kluba Mostar koji već dugi niz godina rade na promociji rodne ravnopravnosti i prevenciji. Ovu globalnu kampanju ove godine smo započeli uličnom akcijom, pokušali smo vizuelno prikazati kako se žrtve boje govoriti o problemu koji imaju i o kojem obično šute. Građani i prolaznici su imali priliku napisati poruke podrške za žrtve i ovu kampanju.”

Građani su iznenađujuće dobro reagovali i podržali akciju. Pristali su pisati poruke podrške žrtvama nasilja, kako je kazao Salko. Ovakvi i slični projekti izuzetno su važni jer se kroz edukaciju zapravo radi prevencija.

“Članice Budi muško kluba su bile našminkane tako kao da su proživjele neku vrstu nasilja pa je to sve ljude onako malo zaintrigiralo zastali bi gledali pitali o čemu se radi dok su muški članovi kluba prilazili i objasnili suštinu naše borbe.”

Almedina Kljako volonter Budi muško kluba Mostar istakla je važnost ove akcije i cilja podizanja svijesti o ovom javnom problemu.

“Akcija se svodila na to da obilježimo ovaj veoma važan datum. Naš cilj je prije svega da podignemo svijest ljudi i da im približimo ovim akcijama stanje žrtava odnosno žena koje su pretrpile nasilje i da njihova šutnja treba da se prekine.”

25. novembar proglašen je Meuđunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama. Prije 60 godina usvojena je Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima koja u članu 1. naglašava da se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima i od tada se 10. decembar obilježava kao Međunarodni dan ljudskih prava. Povezivanjem ova dva datuma potrebno je naglasiti potrebu uklanjanja svih oblika nasilja nad ženama jer to predstavlja ujedno i kršenje ljudskih prava.