Predstavljanje srednjih škola i u Teen teensu. Informacije smo zabilježili na Sajmu srednjih škola KS, a predstavljamo Srednju ekonomsku školu, Poslovnu školu Ilidža, Gimnazija Dobrnja, Maarif International Schools  i druge škole u Kantonu Sarajevo o kojima govore direktori škola, profesori i sami učenici.