Povodom 9. maja, koji se obilježava kao Dan Evrope, s učenicima Prve bošnjačke gimnazije Sarajevo razgovaramo o Evropskoj uniji.  Učenici porede saobraćajnu infrastrukturu i saobraćajnu kulturu Sarajeva sa evropskim metropolama i navode rješenja problema, želeći naglasiti da su sposobni i spremni dati svoj doprinos integracijskim procesima.