Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisao je konkurs za dodjelu stipendija u vidu smještaja u Studentskom domu FONSS tokom redovnog studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Pravo na dodjelu stipendija imaju studenti upisani u prvu godinu integriranog filozofsko-teološkog studija kao redovni na Katoličkom bogoslovnom fakultet Univerziteta u Sarajevu, uz uslov da nisu korisnici stipendija po drugoj osnovi. U konkursu se, između ostalog, navodi da su prilikom rangiranja kandidata važni i prosjek ocjena ostvaren u srednjoj školi, financijska situacija i broj članova porodice iz koje studenti dolaze. Prijavu na konkurs potrebno je ispuniti i poslati na službeni email Studentske službe (referada.kbfunsa@gmail.com), a originalne dokumente donijeti lično ili poslati preporučenom poštom na adresu:  Univerzitet u Sarajevu – Katolički bogoslovni fakultet, Josipa Stadlera 5, 71000 Sarajevo, s naznakom „Natječaj za stipendije“.

Konkurs ostaje otvoren do 30. septembra 2022. godine, a za više detalja pogledati Natječaj za dodjelu stipendije u vidu smještaja tijekom redovitog studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu


Biljana Matijević
Diplomirani novinar sa 15+ godina iskustva. Novinarstvo smatra avanturističkim sportom sa beznadežnim Servantesovim entuzijazmom. Optimista.