Ovaj Slobodni poligon govori o konferenciji Connected, koju su studenti tuzlanskog Pravnog fakulteta organizovali protekle sedmice. Donosimo i dva zanimljiva intervjua sa profesorom Asimom Mujkićem sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, te Adnom Sokolović, aktivistkinjom i studenticom Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Za sami kraj poligona, kolega Zlatko nam kroz OPuštanje predstavlja bend Snarky Puppy…