U novom nizdanju emisije Slobodni Poligon slušamo priloge koje je pripremila naša kolegica Tajma Tiro-Demić, najavu za festival “Bendovi zovu 033” te proglašavamo dobitnike nagradne igre u kojoj smo podijelili dvije četverodnevne karte za ovogodišnji EXIT.


Zlatko Karahodžić
Zlatko Karahodžić, saradnik u redakciji OP-a, do sada uređivao rubrike putOpis, Nauka bez bauka, Opuštanje. Autor je emisije Festofonija, te reportaža sa koncerata, a povremeno uređuje i vodi Slobodni Poligon. Diplomirani producent, muzičar, autor, novinar.