Novo izdanje emisije Slobodni Poligon je posvećeno preslušavanju najnovijeg albuma najvećeg regionalnog repera, bosanskohercegovačkog glavatara i materešine sa adresom u Zagrebu, dame i gospodo, Edo Maajka i album “Moćno”.


Zlatko Karahodžić
Zlatko Karahodžić, saradnik u redakciji OP-a, do sada uređivao rubrike putOpis, Nauka bez bauka, Opuštanje. Autor je emisije Festofonija, te reportaža sa koncerata, a povremeno uređuje i vodi Slobodni Poligon. Diplomirani producent, muzičar, autor, novinar.