Predstavnici Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu su u Bijeljini potpisali sporazum o saradnji između ove visokoškolske ustanove i svih osnovnih škola sa područja Bijeljine, Ugljevika, Lopara i Bogatića iz Srbije. Potpisani sporazum ima za cilj učvrstiti i unaprijediti dosadašnji nivo saradnje pedagoških institucija u Semberiji i šire.

Pripremila Danka Zakić, novinarka OP-a.

Pedagoški fakultet iz Bijeljine potpisao je sporazum saradnje sa osnovnim školama iz Bijeljine, Ugljevika, Lopara, ali i Bogatića iz Srbije. Formalizacija i ozvaničenje postojeće saradnje koje je obavljeno bilo je planirano za prethodnu, 2020. godinu, međutim, epidemija korona virusa je planiranu manifestaciju onemogućila. Dekan fakulteta Dalibor Stević, istakao zahvalnost zbog truda, napora i dobre volje koju su direktori i svi zaposleni u osnovnim školama do sada imali prema Pedagoškom fakultetu i studentima, s obzirom da studenti ovog fakulteta obavljaju praksu u bijeljinskim osnovnim školama.

“Ovo je formalno potpisivanje saradnje sa svim školama sa ove regije, a ići ćemo i dalje, da napravimo i učvrstimo one aktivnosti i saradnju koju smo do sada imali. Dakle, sve ono što smo do sada radili, razgovaraćemo o aktuelnom momentu, aktuelnim problemima, o određenim rješenjima koje bi mogli svi zajedno riješiti ili inicirati da se riješe u ovom društvu i dogovoriti se o budućoj saradnji na koji način možemo unaprijediti sve ovo što smo do sada radili. Nama su škole itekako potrebne. Mi itekako cijenimo sav trud i napor i dobru volju koju su direktori i zaposleni do sada imali. Od odlaska naših studenata na praksu, svih aktivnosti koje naši studenti obavljaju u školama. Godinama to radimo, nikad nijedan problem nismo imali sa bilo kim iz škole, bilo kojim direktorom. Ja znam da nije jednostavno uklopiti naše studente pored svih aktivnosti koje vi imate u školi, pored svih obaveza koje su vama na neki način nametnute i predviđene, ali ste uvijek imali razumijevanja i uložili dodatni napor da i naše studente prihvatite da svoje aktivnosti sprovedu kako je predviđeno nastavnim planom i programom.”

Zamjenik predsjednika Aktiva direktora osnovih škola u bijeljinskoj regiji Vujo Marković rekao je da je bolja saradnja fakulteta koji obrazuju učitelje i nastavnike i škola u kojima se oni zapošljavaju dobra za ukupno unapređenje nastave. On je dodao da će saradnja omogućiti zajedničko djelovanje ka resornom ministarstvu i Republičkom pedagoškom zavodu kako bi planski i cjeloshodno uticali i dali nove ideje u izmjeni nastavnih planova i programa, kao i pisanja, sadržaja i kvaliteta udžbenika.

“U našem aktivu, pozitivno je ocijenjena inicijativa koja je pokrenuta od strane Pedagoškog fakulteta kako bismo ozvaničili jedan sporazum saradnje, bolje saradnje i načina saradnje između škola i fakulteta imajući u vidu da se prvenstveno studenti ovdje edukuju, školuju, obrazuju i zasnivaju radni odnos kod nas u školama. Želim naglasiti da su studenti koji su pohađali nastavu, odnosno stekli zvanja i završili školovanje na Pedagoškom fakultetu dobro obrazovani. Što se tiče saradnje i ovog sporazuma, prvenstveno ćemo bazirati saradnju kako bismo unaprijedili kvalitet nastave u narednom periodu, a to će se uglavnom odnositi na zajedničko djelovanje i ka Ministarstvu i Republičnom pedagoškom zavodu kako bismo planski cjelohodno uticali i dali neke nove ideje i izmjene nastavnog plana i programa pisanja sadržaja i kvaliteta.”

Direktor bijeljinske Osnovne škole “Knez Ivo od Semberije” Radenko Savić pohvalio je dosadašnju saradnju sa Pedagoškim fakultetom čiji studenti dolaze na praksu u ovu drugu najbrojniju osnovnu školu u Republici Srpskoj sa 1.620 đaka. Savić smatra da su studenti Pedagoškog fakulteta dobro pripremljeni i da kao takvi mogu da uče đake osnovnih škola.

“Studenti su dolazili na praksu u školu kao što je i kolega Vujo rekao, izuzetno su dobro pripremljeni studenti, pogotovo kada završe Pedagoški fakultet. U odnosu na neke druge fakultete gdje manjkavosti primijetimo u samoj organizaciji nastave ispočetka, ali to kasnije sve dođe na svoje. Sa Pedagoškim fakultetom, zaista, studenti koji završe, tu nemamo nikakvih problema. Sa ovim potpisom nastavljamo dalju saradnju kao što smo i do sada imali. Osim toga, Pedagoški fakultet nam izlazi u susret da naše nastavnike koji rade i koji su u radnom odnosu, mogu da učestvuju na Naučnim skupovima. Na takav način možemo da vidimo koje su novosti u Visokom obrazovanju, kako bismo unaprijedili sam proces nastave u osnovnom obrazovanju. Bez ijedne sinergije fakulteta i nas škola zaista ne možemo ni sve postići u obrazovanju ako nemamo tu potpunu sinergiju. Ovo je jedan način da to sve kompletiramo.”

Ovo potpisivanje sporazuma, predstavlja još jedno u nizu dobrih poteza koje čini bijeljinski Pedagoški fakultet za unapređenje obrazovanja i prakse svojim studentima.