Veliki broj poštovalaca mlade sarajevske umjetnice Hanne Dujmović prisustvovao je njenoj prvoj samostalnoj izložbi u rodnom gradu koja je prije nekoliko mjeseci veliki uspjeh postigla u Beogradu.

Mlada umjetnica svoj likovni izraz izgradila je zahvaljujući svojoj intimističkoj prirodi i želji za jednostavnom i ugodnom komunikacijom u vremenu u kojem se sve više udaljujemo jedni od drugih, pa i od samih sebe.

Vizuelno privlačne slike nastale su na postulatima fauvizma i naivne umjetnosti uz naglašene crtačke elemente.

U svom  pristupu slikarka istrajno traga za prostorima koje sanja, kako bi u raskošnim prizorima ennterijera osjetila i promatraču prenijela trenutke sreće i optimizma.

Optimizma probuđenog bojama, mirisima egzotičnih napitaka, mente i cimeta, cvijeća u vazama, cvrkutom ptica, zvucima tišine i pitoresknih sanjarija.

Slikarstvo Hanne Dujmović svakako zaslužuje pažnju jer ona je vjerna tradicionalnoj slici, vjerna zavičaju kojeg transformiše kroz svoju osebujnu maštu i upravo zbog djelotvornog uticaja mašte nije se priklonila sveprisutnim nefigurativnim izričajima i slikarskim trendovima.