Omladinsko udruženje REaktiv Zenica osnovano je 2012. godine, sa vizijom da budu vodeća omladinska organizacija u BiH koja će biti fabrika za stvaranje aktivnih mladih ljudi koji će kreirati bolje uslove života zajednice i društva. Takođe vizija je da ojačaju kapacitete kroz neformalno obrazovanje i učešće u procesima donošenja odluka koje se tiču mladih. Naš sagovornik je Amrudin Ćatić koji nosi ulogu PR-a ovog udruženja, a više o aktivizmu i životu u okviru udruženja poslušajte u nastavku. Pripremila novinarka OP-a Jovana Sando.