U ovoj priči idemo do grada na rijeci Bosni, riječ je o gradu Zenici gdje nas čeka ekipa „Iz mlade zjenice˝ koja realizuje omladinsku TV emisiju. Nakon dugo vremena mladi ljudi su dobili priliku da u svome gradu rade omladinsku tv emisiju.

Prošlo je puno vremena od kako su omladinci i omladinke posljednji put radili neku emisiju omladinskog karaktera na lokalnoj televiziji u Zenici. Glas mladih iz Zenice najčešće se  mogao čuti samo sa community, ali i državnog radija. Krajem godine oformljena je jedna Omladinska redakcija na RTV Zenica, koja kreira i uređuje emisiju pod nazivom „Iz mlade Zjenice˝. Ovo je prilika da mladi kreiraju jedan ozbiljan program za svoje vršnjake, te da se bave temama koje ih se tiču, kaže Sanja Stević koordinatorica projekta „Glas mladih˝ koji realizuje ovu emisiju.

 „Zamišljeno je da Zenica po prvi put ima svoju Omladinsku redakciju, dakle mlade ljude koji će sami osmišljavati i realizovati jedan ozbiljan program, te ga ponuditi svojim vršnjacima. Cilj je da pošaljemo poruku da mladi imaju svoje ideje, da oni mogu biti oslonac onima koji će planirati razvoj ove države, ali u nekom povoljnijem kontekstu˝.

Na konkurs koji je raspisan prijavilo je se oko 40 kandidata i kandidatkinja, a 11 ih je postalo dio Omladinske redakcije. Članovi i članice redakcije koju čine srednjoškolci, studenti, ali i diplomirani novinari, prošli su novinarsku obuku sa poznatim licima bosanskohercegovačke novinarske scene. Bez obzira na specifične uslove rada, omladinci i omladinke su uspjeli savladati osnovne novinarske postulate koji su potrebni za rad.

 „Imali smo ljude iz Medija centra, a to su bili Nikola Vučić sa N1, Amir Zukić, Boro Kontić i Marija Arnautović novinarka Radija Slobodna Evropa. Oni su prenijeli svoje iskustvo i znanje na mlade, dobili su neke ulazne elemente kako bi mogli raditi uspješno ovaj posao. Vjerujem da će dosta njih ostati u novinarstvu. Naša generacija nije imala ovakve edukacije, bili smo samouki, a oni su imali priliku da nauče nešto od najvećih stručnjaka iz ove oblasti˝.

Za diplomiranu novinarku Delilu Suljić rad u redakciji predstavlja jedno jako kvalitetno i zanimljivo iskustvo. Bez obzira što su članovi i članice redakcije različitih godina, od srednjoškolaca do svršenih studenata, svi imaju isti cilj i misiju, a to je da ostvare što kvalitetniju konekciju sa mladima iz Zenici, ali i iz ostalih gradova Bosne i Hercegovine.

 „Na svim redakcijskim sastancima delegiramo teme, razgovaramo međusobno, dogovaramo se i u suštini pratimo šta se to dešava u životima mladih ljudi, kako u Zenici tako i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Cilj je da približimo teme i probleme mladih ljudi, šta ih tišti, čemu se oni raduju, ali na jedan mladalački način˝.

„Šta čaršija priča˝ kao i „Infobox˝ su redovne rubrike emisije, a tu je i partnerska platforma „Mi o nama˝ koja služi za promovisanje pozitivnih priča o individualcima i individualkama, onima koji nas barem na kratko mogu odvojiti od sive i neizvjesne stvarnosti. Prva emisija, koja je emitovana u subotu na RTV ZE, najviše se fokusirala na promjene koje je donijela korona u sferi obrazovanja i nevladinog sektora. Međutim, veliki je broj problema koji tište mlade ljude, te kojima se vrijedi posvetiti, kaže Doris Bilić, članica redakcije.

 „Tema nikada ne nedostaje, a naša primarna tema je svakodnevnica mladih u Bosni i Hercegovini. Trenutno je najveći problem koji se tiče mladih, nezaposlenost i nesigurna budućnost. Mi sa svojom rubrikom „Infobox˝ pokušavamo da ponudimo neke ideje i poslove mladim ljudima“.

Emisija „Iz mlade zjenice˝ se realizuje zahvaljujući Međunarodnoj organizaciji za migracije (IOM), a ona provodi BHRI uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Šta će nam pripremati omladinci i omladinke „Iz mlade zjenice˝ saznat ćete ako budete pratili RTV ZE svake subote od 17 sati.