Počeli su konkretni koraci za izradu Strategije prema mladima u FBiH. Vlada ovog entiteta je u oktobru 2023. godine usvojila Odluku o pokretanju izrade strategije, nosilac inicijative je Federalno ministarstvo kulture i sporta u partnerstvu s Institutom za razvoj mladih KULT i Vijećem mladih Federacije BiH. Prošlog mjeseca održan je i prvi sastanak radne grupe koja se bavi izradom, a više ovoj strategiji saznajemo u razgovoru sa Jasminom Banjalučkić, voditeljicom Odjela za razvoj politika prema mladima u Institutu za razvoj mladih KULT.


Hamza Hadžić