Посљедњи Осцилатор у свибњу доноси шаролике уратке са плесног подземља од складатеља као што су: Menachem 26, UNDERHER, Zigan Aldi, Naum Gabo, Oberst & Buchner, Dionigi, Middle Sky Boom, Damon Jee, Astroloop, Theus Mago, Moisees feines Tier, Saturnino, Rollover Milano Records.