Koalicija za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine prati i preispituje planove za izgradnju hidroelektrana ali su im jednako važni pojedinci i organizacije koje svojim radom pokazuju na koji način se rijeke mogu održivo koristiti, sa minimalnim uticajem na prirodu i sa dobitima za lokalno stanovništvo.

Svjetski dan rijeka, koji se obilježava posljednje nedjelje u septembru, obilježen je u Sarajevu gdje su aktivisti od nadležnih tražili da se što hitnije posvete rješavanju problema ekološki prihvatljivog protoka u BiH, provedu neophodna istraživanja i analize, te izrade Pravilnik o ekološki prihvatljivom protoku koji će biti primjenjiv. Koalicija za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine je koalicija koja se sastoji od niza članica nevladinih udruženja na prostoru cijele BiH koje se bave ekološkim temama, zaštitom životne sredine i zaštitom rijeka. O radu Kolacije razgovarali smo sa Milošem Orlićem, koordinatorom Koalicije za zaštitu rijeka.