Testiranja inteligencije su jedini zvanični način da se identifikuju osobe koje imaju visok kvocijent inteligencije, i u nadležnosti su Mense BiH koja organizuje testiranja inteligencije kao jednu od najvažnijih redovnih aktivnosti. Da bi kandidat postao član Mense mora ostvariti rezultat koji postiže 2% ili manje od 2% populacije. Mesna testiranja ove godine provedena su u Banjoj Luci i Sarajevu.

Inteligencija je, po definiciji, mentalna karakteristika koja se sastoji od sposobnosti za učenje iz iskustva prilagođavanja na nove situacije. Još jedna od definicija je i sposobnost brzog i učinkovitog snalaženja u novim i nepoznatim situacijama. Iako se definicije razlikuju, teoretičari se slažu da je inteligencija potencijal a ne potpuno razvijena sposobnost, kaže Rastko Zeljković, član Nadzornog odbora Mense u BiH.

„Inteligencija je u osnovi sposobnost pojedinca da se prilagođava novim okolnostima i situacijama. Naravno, postoje različite definicije i postoje po mnogim psiholozima mnogo vrsta inteligencije. Ono što je test mense je logičko-matematička inteligencija. Prema mišljenjima mnogih psihologa razvija se do doba adolescencije. Tada se zaustavlja rast inteligencija. Ali ono što je bitno na testovima za određivanje i igra ulogu jesu vaše godine. Potrebno je raditi veći broj zadataka. Kad ste mladi mozak brzo funkicioniše. Sposobnost brzog rasuđivanja opada s godinama.“

Mensa test nije klasičan test gdje se traži neko opće znanje ili rješavanje matematičkih zadataka. Riječ je o logičkim testiranjima koja, kako test odmiče, postaju kompleksnija.

„Zadaci na testu su uglavnom grafičkog tipa. Postoji određena matrica gdje je potrebno popuniti npr. deveti oblik a gdje ih je osam već popunjeno. Treba se držati grafikona i slično, a kako odmiče test raste i kompleksnost i sve veći broj elemenata ima ulogu u određivanju koji bi to deveti element trebao biti. Treba naglasiti da se na testovima ne traži neko opće znanje, matematička pitanja i zadaci, nego logička testiranja koja može uraditi bilo ko bez obzira na prethodna znanja i iskustva.“

U svijetu na mensa testiranja se mogu prijaviti i djeca ispod 10 godina. Ipak, u BiH pravila su drugačija i potrebno je imati 17 godina da se možete prijaviti. Maksimalno se može raditi test tri puta u životu a između testiranja mora proći minimalno godina dana.

„Mensa BiH ima takva pravila a za mense širom svijeta važi da testiraju i djecu ispod 10 god, npr američka Mensa. Zadaci su takvi da njihova kompleksnost raste s brojem zadataka. Na kraju su obično i teži. Na početku bi trebalo da ih uradi veći broj prijavljenih kandidata definitivno jer spadaju u IQ opšte populacije. Za 40 minuta potrebno je uraditi 36 zadataka. Treba voditi računa i o vremenu. Stres umor koordinacija na testovima također igraju ulogu.“

Važno je napomenuti da se test može raditi maksimalno tri puta tijekom života. Na internetu postoje razne verzije testova koje na određeni način mogu pripremiti kandidate. Ipak, mjerodavnost testa je bitna, stoga kapacitet osobe se može pokazati kroz ta tri pokušaja.

„Kandidati bi mogli da vježbaju ako bi se izlazilo svakih mjesec dana ili mogli bi naučiti odgovore. Mislimo da je mjerodavnost tih testova važna. Zapravo bitno je stanje kandidata i ono što imate zapravo u sebi i što trebate pokazati dovoljno je da izađete maksimalno tri puta. Ipak, statistiku neku nemamo jer se ne testira mjerodavan uzorak. Testira se samo onaj ko želi. Mensa BiH je testirala hiljade ljudi tijekom godina.“

Mensa testiranja ove godine su provedena u Banjoj Luci i Sarajevu. Želimo im puno sreće i uspjeha u daljnjem radu i a nastave ispunjavati svoju misiju te unapređivati ljudsku inteligenciju za dobrobit čovječanstva.