Zbog logičke strukture, ali i povezivanja matematičkih zakonitosti sa svakodnevnim životom matematika je bitan segment svih mladih u obrazovanju. Na prijedlog Međunarodne matematičke unije skupština UNESCO-a je u novembru 2019. godine proglasila 14. mart (Dan broja Pi) za Međunarodni dan matematike. Povodom međunarodnog dana matematike u Sarajevu je održana konferencija i okrugli stol.

Omraženi predmet većina učenika je upravo matematika jer ne vide njenu svrhu i zaziru od rješavanja matematičkih zadataka. Za neke je matematika ipak ljubav i poziv, kaže profesorica na Prirodnomatematičkom fakultetu Amela Muratović Ribić.

„Čim je svijet priznao svjetski dan to je znak da je globalna javnost shvatila važnost matematike i 2019. UNESCO je  priznao taj dan kao svjetski dan matematike, mada se prije toga počeo obilježavati dan broja pi. Pošto se na američkim kalendarima prvo pišu mjeseci pa dani, pi je 3.14, pa je to 3. mjesec kao 14. dan. To su na nekim univerzitetima ljudi prihvatili i počeli obilježavati i tako je prihvaćen Svjetski dan matematike. U današnje vrijeme na mnogim univerzitetima i školama se taj dan obilježava, a kod učenika i studenata se pokušava razviti ljubav prema matematici kao i da se ukaže na značaj iste.“

Na Akademiji nauka i umjetnosti povodom međunarodnog dana matematike je održana konferencija i okrugli stol.

„Na našoj konferenciji pokušali smo da pozovemo i profesore i asistente sa univerziteta širom BiH tako da smo imali i Mostar, Sarajevo, Bihać, Tuzlu. Pokušali smo skupiti širu matematičku javnost. Cilj je bio da govore o svojim rezultatima i istraživanjima, i što je jako bitno – primjeni matematike, tako da smo imali grupu ljudi u financijama, ljude iz prakse, te grupu profesora koja se bavi metodikom nastavne matematike.“

U BiH imamo brojne matematičke talente koji su osvajali značajne rezultate. Oni su posebno značajni u popularizaciji matematike.

„To je poznato da postoji grupa talenata i ostvaruje jako značajne rezultate. To ima jako veliki značaj u promociji matematike jer mi imao deficit matematičkog kadra. Nedostaje profesora u školama matematike. Traženo je zanimanje, a studenti baš i ne upisuju zbog svojih predrasuda. Značaj ove konferencije je upravo u popularizaciji matematike, da poboljšamo stanje, da nastava postane bolja i da se stvore kadrovi koji će moći nositi proces unapređenja. Ona je prisutna u brojnim sferama društva, a pogotovo u ekonomiji. Sad je popularna finansijska matematika po svijetu.“

Nadamo se da će studenti i učenici shvatiti pravu važnost matematike te da će doživjeti popularizaciju. Inovativan način učenja matematike zasigurno će poboljšati njen status.