Krajem 2023. godine počela je implementacija Projekta „Međugeneracijsko suočavanje sa prošlošću – za kulturu sjećanja i izgradnju mira“, kojeg implementira U.G. Vive Žene u okviru regionalnog projekta Podrška EU izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu, koji finansira EU i provodi Razvojni program UN. U Tehničkoj školi „Mihajlo Pupin“ u Bijeljini, organizovan Dan otvorenih vrata, kako bi svršenim osnovcima bilo predstavljeno, šta to sve, u obrazovnom smislu, nudi bijeljinska Tehnička škola. Studentica prve godine master studija na Odsjeku za žurnalistiku/komunikologiju, Ajla Čaušević zajedno sa svojim timom u kojem je bila i studentica Emina Sućeska nedavno je snimila kratkometražni film pod nazivom “Deepfake je nasilje”. Udruženje studenata medicine u BiH – BoHeMSA – organizuje program stažiranja “MedConnect” u suradnji sa Centrom za ranu intervenciju i rehabilitaciju “Mali svijet”.


Hamza Hadžić