Profesorice Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu i saradnice Instituta za muzikologiju, dr Jasmina Talam i dr Lana Paćuka, nagrađene su za objavu naučnih radova u referentnim bazama podataka (WoS), u skladu s Pravilnikom o nagrađivanju akademskog i naučno-istraživačkog osoblja Univerziteta u Sarajevu, za 2020. godinu. Ovim putem, nastavlja se praksa nagrađivanja uposlenika Instituta za muzikologiju koji je, kao istraživačka institucija, dobio priznanje Univerziteta za dostignuća u nauci tokom 2018. godine.

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu je međunarodno prepoznata umjetnička i obrazovna institucija, što su još jednom potvrdile i nagrađene profesorice, dr Jasmina Talam i dr Lana Paćuk. Jasmina Talam kazala je da joj je jako drago zbog toga što je donesen Pravilnik o nagrađivanju na Univerzitetu, te zato što postoji više kategorija u kojima se nagrade dodjeljuju. Profesorica Talam je nagrađena za radove koji su objavljeni u citatnoj bazi podataka Web of Science prošle godine, za značajan doprinos nauka koje se tiču nacionalnih grupa.

„Nagrade za objavljivanje radova ove godine je dobilo puno profesora, najviše do sada. Međutim, malo je onih iz oblasti humanističkih nauka. Muzička akademija je prvenstveno umjetnička akademija, i mali je broj nas naučnika koji se bavi muzikologijom i etnomuzikologijom. Postoji još teoretsko-pedagoški odsjek, odnosno odjek za pedagogiju, gdje se kolege bave naučnim radom.“

Talam je istakla kako dr Lana Paćuka, dr Tamara Kara Čabljak i dr Fatima Hadžić zaista objavljuju izvanredne radove širom svijeta.

„Već važimo za jednu malu naučnu instituciju, koja je daje veliki doprinos. Humanističke nauke su uglavnom usmjerene na bosanski jezik i kulturu. Važno je objavljivati i na drugim jezicima.“

Profesorica dr Belma Šarančić istakla je da je ova nagrada posebno važna, zbog činjenice da je dodijeljena za 2020. godinu, s obzirom na pandemiju.

„Smatram da je strašno bitna pogotovo za taj period jer smo uspjeli tada u kriznoj epidemiološkoj situaciji u situaciji totalne izolacije dokazati da umjetnost bez obzira na sve okolnosti može preživjeti opstati i ponovo dizati ljestvicu na veći nivo kvalitete.“

Šarančić je kazala da svaka nova generacija diže ljestvicu, te se osvrnula na rad umjetnika, te šta za njih predstavlja izlazak na scenu.

„Nove generacije imaju sve veće zahtjeve koje treba dosegnuti. Međutim, također zahvaljujući savremenim tehnikama, naše spoznaje bivaju sve šire, a njihovo dosezanje lakše. Stoga, naš rad sa studentima je mnogo fleksibilniji i temeljitiji, te smatram da studenti imaju priliku prihvatati spoznaje i prezentovati ih mnogo više nego svaka generacija prije njih. Mislim da je za svakog umjetnika najdraži momenat zapravo izlazak na scenu i onaj momenat radi kojeg mi bivstvujemo. Taj momenat je ono radi čega mi živimo i nemjerljiv je“.

Priznanje koje su dobile najljepši je način da zaokruže godinu koja je iza nas. Želimo im mnogo sreće uspjeha i nagrada i u novoj godini.