Ovaj magazin za mlade Čuj BiH donosi 192. izdanje standardne rubrike Draga mama, razgovor s Marčelom o medijima, pritiscima na slobodu govora i demokratiju, govorimo o SPARK-u i životu mladih u Fojnici, a slušamo i rubriku Nauka bez bauka.