U prvom izdanju Čuj BiH u mjesecu februaru donosimo: konkurs za radove koji promovišu socijalno preduzetništvo, priču o studentima Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli,koji već godinu dana nemanu praktičnu nastavu niti klinički staž, GamEscape – novu igra namijenjena mladim s ciljem pomirenja u Bosni i Hercegovini, standardnu rubriku “Dekonstrukcija” kolege Imrana Maglajlića.