Emisija noviteta iz oblasti alter pop-a: The Unfuckable Trees, Tus nua, Ferguson Airwawes, Rubrik, Rebel Star, Glib, Samoč, Kafauponoć, Luka Gluvić, Alek Novak, Romano d franto.


Dragan Vuković
Dugogodišnji autor emisije Anatomija zvuka. Voli bicikle, pizze i životinje.