Specijalne prilike zahtijevaju i specijalnog fotografa. Možda samo nekoliko događaja u životu imaju veću važnost od vjenčanja. Amna Mulić je fotografkinja koja se primarno bavi fotografisanjem vjenčanja, gdje ne samo da bilježi slike, već i emocije, suze sreće i trenutke ljubavi. O ljubavi prema fotografiji, fotografskom stilu, postprodukciji, obradom fotografija razgovarali smo sa Amnom.


Hamza Hadžić