U prvom ovosedmičnom magazinu za mlade ”Čuj BiH” govorićemo o: stipendijama, mladim umjetnicima, kulturi tolerancije i humanitarnim akcijama.


For best gaming related news, visit our partner GameWizMag.