Ovaj kolažni magazin donosi vam zanimljive priče o mladima. U ovom izdanju govorimo o kampanji “Budi šta jesi, studiraj šta želiš” koju provodi Univerzitet u Sarajevu; zatim o takmičenju Građevinijada i projektu Football Zajedno.


For best gaming related news, visit our partner GameWizMag.