Zbog nazivanja studenata kerovima, profesorica Edisa Trumić ostala je bez ugovora sa Farmaceutskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu o čemu govorimo u Infopolu BHR1. Pozivamo vas da se prijavite na Poziv 11. generacije Škole za političke studije Vijeća Europe u BiH. Pohvaljujemo učenice Srednje medicinske škole Tuzla koje sa mladima u svom gradu realizuju projekat “Ja građanin”.


For best gaming related news, visit our partner GameWizMag.