​U ponedjeljak je u Tuzli svečano otvoren 24. Ljetni Univerzitet – LJUT. U sklopu ove manifestacije organizovane su brojne edukacije i radionice na kojima su svoje znanje studentima prezentovali eminentni profesori i predavači. Centralna tema ovogodišnjeg LJUT-a je ”Univerzitet i promocija različitosti – identiteta”.

Nedostatak prakse na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, osnovna je zamjerka studentice Selme Kunjić. No, ove sedmice, ona je zajedno sa kolegama i kolegicama prisustvala nizu radionica koje su organizovane u sklopu manifestacije Ljetnog Univerziteta u Tuzli. Selma kaže da su ovakvi događaji potrebni svima koji žele stjecati znanja:

Kao buduća pravnica, kažem da prakse nikad nije dovoljno. Smatram da manjka prakse i da su baš zbog toga ovakve edukacije dobra prilika da se taj manjak prakse nadoknadi.

Tokom prethodne akademske godine, ova studentica je stekla uvid u različite teorijske dimenzije profesije kojom se želi baviti još od svojih srednjoškolskih dana.

Dobro je i što se Ljetni Univerzitet dešava u toku godine kada su završene naše obaveze prema fakultetu pa možemo i da primijenimo znanja stečena tokom akademske godine.

kaže Selma.

Centralna tema koja prožima sve provedene aktivnosti u sklopu manifestacije jeste: Bogatstvo različitosti bosanskohercegovačkog društva.
Organizatorima Ljetnog Univerziteta je cilj da podstaknu akademsku zajednicu da prate savremene trendove.

Želimo da ukažemo na činjenicu da na našem Univerzitetu studiraju ljudi ne samo različitih etničkih grupa, nego i različitih religijskih zajednica, različitih socijalnih grupa… Također, tu su i studenti sa poteškoćama u razvoju među kojima također ima vrhunskih studenata; ukratko – naš Univerzitet čine studenti različitih opredijeljena. Želimo da pokažemo da su različitosti ono po čemu je poznat tuzlanski Univerzitet, naš kanton, grad Tuzla i da je snaga u različitostima, a ne u sličnostima,

vjeruje Nermina Hadžigrahić, rektorica Univerziteta u Tuzli.

Manifestacija Ljetni Univerzitet u Tuzli se održava još od 1996. godine. Slušajući i učestvujući u predavanjima i diskusijama, studenti i studentice stječu znanja potrebna za profesorije koje ih čekaju u budućnosti. Tako su, naprimjer, studenti Pravnog fakulteta imali priliku pratiti simulaciju suđenja iz oblasti Krivičnog prava, dok su studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta učili o modelima autentičnih odnosa.

Želimo da kroz ovaj Ljetni Univerzitet i njegov jako sadržajan i bogat program poručimo široj društvenoj zajednici i nastavnom osoblju da je akademska zajednica integrativni faktor te da mi kroz naše djelovanje trebamo da usmjeravamo naše različitosti,

kaže Dženeta Omerdić, članica organizacije 24. LJUT-a.

Da na Ljetnom Univerzitetu ima mjesta za sve, pokazuje i činjenica da su organizovana i sportska dešavanja.

Ovogodišnji LJUT završava krajem ove sedmice i to izvedbom predstave “Majka hrabrost i ja.” Šta je još planirano da se održi u sklopu LJUT-a, pogledajte ovdje.