Faruk Dević, student prava, izabran je za novog predsjednika Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu. Faruk je na mjesto rukovodstva SPUS-a došao u vrlo nezgodnom vremenu punom pitanja i problema, prouzrokovanim novonastalom situacijom. Novi predsjdnik nam je pričao čemu će posebno posvetiti pažnju na početku mandata, zahtjevima studenata i trenutnoj situaciji sa studentima Medicinske grupacije.Sa njim je razgovarao naš kolega, Fuad Vojniković.


For best gaming related news, visit our partner GameWizMag.